loader image

תפריט יינות

יינות הבית

יינות הבית של לימוזין

 • גולן, קברנה סוביניון / מרלו/ רוזה
  ₪118
 • גולן, סובניון בלאן
  ₪118
 • סנגרייה לבנה / אדומה קרה/חמה
 • קנקן סנגרייה לבנה
  ₪100
 • קברנה פרנק, ירדן 2017
  ₪248
  יקב רמת הגולן
 • קברנה סוביניון, ירדן
  ₪198
  יקב רמת הגולן
 • מרלו, ירדן
  ₪178
  יקב רמת הגולן
 • מלבק, ירדן
  ₪198
  יקב רמת הגולן
 • פטי ורדו, T2 ירדן
  ₪198
  יקב רמת הגולן
 • ירדן - סירה / פינו נואר
  ₪188
 • גמלא, בלנד אדום
  ₪148
 • קברנה סוביניון, גמלא
  ₪138
  יקב רמת הגולן
 • מרלו / סנג׳ובזה, גמלא
  ₪138
  יקב רמת הגולן
 • סירה, גמלא
  ₪138
  יקב רמת הגולן
 • פיקוק וחליצה יין ״מהבית״
  ₪50

יינות המשך

 • רקנאטי, גרי דה מרסלאן
  ₪149
 • רקנאטי, גרי דה מרסלאן מגנום
  ₪275
 • ווייט פרנק
  ₪128
  יקב טוליפ

יין לבן חצי יבש

 • ריזלינג, גמלא
  ₪118
  יקב רמת הגולן

יין לבן יבש

 • שרדונה, כרם אורגני אודם, ירדן
  ₪148
  יקב רמת הגולן
 • סובניון בלאן, ירדן
  ₪138
  יקב רמת הגולן
 • סוביניון בלאן 2022
  ₪148
  תל שיפון
 • ירדן שרדונה
  ₪138
 • גמלא - שרדונה / סובניון בלאן / בלאנקו
  ₪126
  יקב רמת הגולן
 • ירדן גוורצטרמינר
  ₪138
  יקב רמת הגולן
 • שאבלי גדול
  ₪148
  צרפת
 • שאבלי קטן
  ₪110
  צרפת
 • שרדונה, כרם אורגני אודם, ירדן
  ₪148
  יקב רמת הגולן
 • סובניון בלאן, ירדן
  ₪138
  יקב רמת הגולן
 • סוביניון בלאן 2022
  ₪148
  תל שיפון
 • ירדן שרדונה
  ₪138
 • גמלא - שרדונה / סובניון בלאן / בלאנקו
  ₪126
  יקב רמת הגולן
 • ירדן גוורצטרמינר
  ₪138
  יקב רמת הגולן
 • שאבלי גדול
  ₪148
  צרפת
 • שאבלי קטן
  ₪110
  צרפת

יינות אדומים

 • אליעד
  ₪298
  שאטו גולן
 • קברנה סוביניון
  ₪135/228
  שאטו גולן
 • מרלו
  ₪228
  יקב שאטו גולן
 • סירה
  ₪125/228
  יקב שאטו גולן
 • רוח
  ₪248
  יקב שאטו גולן
 • גשם אדום
  ₪298
  יקב שאטו גולן
 • יראון
  ₪198
  יקב הרי גליל
 • יראון סירה
  ₪188
  יקב הרי גליל
 • קברנה סוביניון, כרם לבנון
  ₪159
  רקנאטי
 • מרלו, כרם מנרה
  ₪148
  רקנאטי
 • סירה
  ₪138
  רקנאטי
 • קברנה סוביניון, טוליפ
  ₪126
  יקב טוליפ
 • מרלו, טוליפ
  ₪126
  יקב טוליפ
 • סירה ריזרב, טוליפ
  ₪148
  יקב טוליפ
 • קברנה פרנק / סירה
  ₪165
  תל שיפון

יינות מרתף

יינות מתיישנים

יין לבן יבש

 • סירה, כרם הסלע 2015
  ₪460
  יקב הרי גליל
 • קברנה סוביניון אלרום 2018/2016
  ₪480/620
  יקב רמת הגולן
 • מרלו אלוני הבשן 2018
  ₪480
  יקב רמת הגולן
 • בלנד אלוני הבשן 2018
  ₪480
  יקב רמת הגולן
 • סינגל קברנה, כרם יונתן 2013
  ₪790
  יקב רמת הגולן
 • סינגל מרלו, כרם יונתן 2013
  ₪790
  יקב רמת הגולן
 • מרלו, ירדן מגנום 1998
  ₪2280
  יקב רמת הגולן
 • ירדן קצרין 2011/2012
  ₪1220/1120
  יקב רמת הגולן
 • ירדן קצרין 2013/2014/2016
  ₪1200/990/780
  יקב רמת הגולן
 • ירדן רום 2013/2014
  ₪1200/990
  יקב רמת הגולן
 • ירדן קברנה סוביניון 2015/2014
  ₪238/248
  יקב רמת הגולן
 • קברנה סוביניון, גמלא מגנום 2014
  ₪980
  יקב רמת הגולן
 • ירדן קברנה סוביניון 2014 מגנום
  ₪1700
  יקב רמת הגולן
 • קברנה סובניון מגנום 2014
  ₪1280
  יקב שאטו גולן
 • אליעד, מגנום 2012
  ₪1,480
  יקב שאטו גולן

יינות מתיישנים

חוגגים יום הולדת 10 / יינות ממרתף היין שלנו שהגיעו לעשר שנים בבקבוק במחיר מיוחד. שאל את הסומלייה

 • ירובעם אליעד, דאבל מגנום 2008
  ₪2480
  יקב שאטו גולן
 • ספיישל ריזרב מגנום 2013
  ₪1680
  יקב רקנאטי
 • רקנאטי ספיישל ריזרב
  ₪480
  יקב רקנאטי
 • קברנה סוביניון 2011
  ₪680
  יקב קטרון
 • קברנה שירז מרלו ״ליקה״ 2009
  ₪980
  יקב קטרון

בקבוקים קטנים

 • גמלא שרדונה
  ₪68
 • גמלא סובניון בלאן
  ₪68
 • גמלא מרלו
  ₪68
 • גמלא קברנה סובניון
  ₪78
 • גמלא סנג׳ובזה
  ₪68